ML Bildemontering AB
Du söker just nu efter reservdelar i ML Bildemontering AB lager.

Värderingar

Våra värderingar ligger till grund för hur vi driver och utvecklar vår egen verksamhet.

Kostnadseffektivitet

De tjänster som vi utvecklar är noga projekterade för att utveckla rätt projekt i rätt tid, samtidigt som kostnaderna hålls nere genom målinriktad utveckling. Funktionerna ska tilltala större delen av redan befintliga kunder och ha en tidsbesparande verkan ute hos kunden.

Fokus på besökaren

Våra besökare är det viktigaste vi har. Utan besökarna kan vi inte hålla våra egna kunder nöjda. Vi prioriterar därför besökarnas upplevelse, trygghet och säkerhet. I bakgrunden bygger vi även funktionaliteter som underlättar för våra kunder att ge besökarna bästa möjliga service.

Fokus på kunden

Vår kund ska uppleva våra tjänster som prisvärda, tidsbesparande och det självklara verktyget för att hantera dagens arbete. Kunden ska uppleva att ju effektivare de arbetar med våra tjänster, desto mer får de tillbaka i form av försäljning.

Hållbarhet

Vi är stolta över att leverera tjänster till i huvudsak företag som arbetar med att sälja begagnade bildelar och renoverade delar. Vår tjänst ökar tillgängligheten och möjliggör återanvändande av begagnade bildelar. På så vis kan vi bidra till en minskad miljöbelastning.

Våra värderingar